O kancelarii

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Adama Przały

Kancelaria Adwokacka Adama Przały to renomowana Kancelaria, w której pracują adwokaci o wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Prowadziliśmy wiele głośnych spraw na zlecenie najpoważniejszych klientów - osób fizycznych, osób prawnych, organów państwa i samorządu terytorialnego.

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i powiązane z nimi sprawy z zakresu prawa karnego.

Adwokaci prowadzący Kancelarię w szczególności specjalizują się w sprawach:

  • dotyczących odszkodowań z tytułu błędów w sztuce lekarskiej, zakażeń szpitalnych oraz innych spraw pacjentów poszkodowanych przez placówki służby zdrowia;
  • z prawa cywilnego w pełnym zakresie spraw, w tym odszkodowania, także z wypadków komunikacyjnych, wykonanie umów, ochrona prawa własności, ochrona dóbr osobistych, szeroko pojęte sprawy dotyczące nieruchomości;
  • prawa rodzinnego w pełnym zakresie spraw, w tym rozwody, separacje, wykonywanie władzy rodzicielskiej, alimenty, podziały majątku,
  • prawa spadkowego, w tym stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, sprawy o zachowek;

O nas w prasie

Prezentujemy wybrane publikacje prasowe opisujące sprawy prowadzone przez naszą kancelarię.

Płatności za usługi adwokackie

Sposoby płatności za usługi adwokackie są ustalane indywidualnie w każdej sprawie. Dostosowane są do sytuacji klienta, istnieje np. możliwość rozłożenia płatności na raty.